HOME > Undergraduate Students

Undergraduate Students

4th grade

Sumika AKITA
Hitomi IWASAKI
Masahito UCHIYAMA
Yuusuke OKAYASU
Yuuki KIMURA
Rinko SASAHIRA
Aoi TAKAHASHI
Daiki TSUJIMURA
Ryuichiro HADA
Takumi HANAUE
Naoto MATSUO
Yurina MIZUNO
Tomonari MICHIYAMA
Kohei MIYAZAWA
Kimihiro YAMAZAKI

3rd grade

Souichi ISHIKAWA
Takahiro KOMIYAMA
Iori SAKAI
Kouhei SHINOKA
Hikaru NAKAHORI
Yuutaro NAKAMURA
Masashi NASHIMOTO
Takaho HAMADA
Yuri HAYASHIDA
Shinnosuke HIROSE
Daisuke HONMA
Takahiro MARUYAMA
Gorou YABU
Takashi YAMAKADO

2nd grade

All Rights Reserved. Copyright (c) 2010 Tohoku University Astronomical Institute .